Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

(źródło)

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebookuZ okazji Świąt Wielkanocnych życzymy naszym Klientom i Partnerom Biznesowym, aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju.

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

(źródło)

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

(źródło)

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebookuNadchodzący Nowy Rok to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym co minęło i nad tym, co nas czeka. Tak wiec dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro. Do siego roku 2017

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

(źródło)

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

(źródło)

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

(źródło)

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

(źródło)

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

(źródło)

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebookuŻeby Wielkanoc w tym roku, przyszła z sukcesem u boku. Aby żyło się Wam zdrowo, prywatnie i zawodowo. Wielu, wielu chwil radosnych i cudownej, ciepłej wiosny życzy zespół AEGERIA

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

Płatności gotówką powyżej 15 tys. zł nie będzie można zaliczyć w koszty Firmy, które płatności powyżej 15 tys. zł będą dokonywać gotówką, a nie przelewem bankowym nie będą mogły zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodu - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o CIT i PIT, którym we wtorek ma zająć się rząd.Zmiana miałaby wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Projekt przewiduje przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi nowe regulacje miałyby zastosowanie do płatności dokonywanych po 31 grudnia 2016 r., z tym, że zasada ta nie miałaby zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekraczałaby dotychczasowego limitu 15 tys. euro. Poza tym nowych zasad związanych z korektą nie stosowałoby się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejście w życie niniejszej ustawy.
http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/platnosci-gotowka-powyzej-15-tys-zl-nie-bedzie-mozna-zaliczyc-w-koszty<... Zobacz więcej

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebookuOd 1 lipca 2015 r. koniec zakazu odliczania VAT od paliwa Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, czyli pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, tzn. pojazdami silnikowymi, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego. Ustawodawca wprowadzając 50% ograniczenie przy odliczaniu podatku naliczonego w stosunku do samochodów służących zarówno działalności gospodarczej, jak i celom prywatnym, dokonał wyliczenia wydatków objętych ww. ograniczeniem. Katalog tych wydatków został zawarty w art. 86a ust. 2 ustawy o VAT. Są to wydatki związane z: nabyciem, importem lub wytworzeniem tych pojazdów, części składowych do nich, używaniem tych pojazdów w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz, raty lub inne płatności wynikające z takiej umowy), nabyciem paliw do ich napędu, serwisowaniem, naprawą i konserwacją oraz nabyciem innych towarów i u... Zobacz więcej

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebookuJeden przedsiębiorca i kilka pojazdów firmowych 2015-05-05 Posiadanie więcej niż jednego pojazdu w jednoosobowej działalności gospodarczej może być rozliczane w kosztach nawet w przypadku, gdy firma nie zatrudnia pracowników. Jeden przedsiębiorca i kilka pojazdów firmowych Źródło: Piotr Jedzura/REPORTER/EastNews Przepisy prawa podatkowego nie zawierają ograniczenia co do liczby aut, które przedsiębiorca może wprowadzić na stan prowadzonej firmy. Jedynym ograniczeniem w tym przypadku pozostaje fakt, by istniał związek skutkowy między uzyskiwaniem przychodów, a ponoszonymi kosztami. W dniu 7 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji o sygnaturze IBPBI/1/415-1176/14/SK stwierdziła, że elementem, który decyduje o zaliczeniu wydatku na drugi samochód do do kosztów uzyskania przychodów jest to, czy został poniesiony w celu uzyskania lub zachowania czy zabezpieczenia przychodu. Wyjątkiem tutaj są tylko koszty wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tylko takich bowiem wydatków ustawodawca nie uznał za koszty podatkowe. Artykuł 23 ustawy o PIT nie wyłącza natomiast wydatków na zakup czy eksploatacj... Zobacz więcej

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebookuNowa wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2015 roku 2015-02-06 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzającego zmiany w stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych płatników. Nowa stopa procentowa składki wypadkowej ma zacząć obowiązywać już od 1 kwietnia 2015 roku. 4 lutego bieżącego roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Projekt rozporządzenia określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki. 1,80% składki na ubezpieczenie wypadkowe płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych W myśl art. 28 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673), stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie wi... Zobacz więcej

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

(źródło)

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebookuJuż w marcu upływa termin składania sprawozdań za korzystanie ze środowiska za 2014 rok. Jeżeli w firmie: - korzystasz z samochodu, - masz własne ogrzewanie, - prowadzisz procesy technologiczne, - masz własne ujęcie wody jesteś zobligowany do złożenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska! "Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych są obowiązane, z zastrzeżeniem art. 284 ust. 2, podmioty korzystające ze środowiska..." Ustawa Prawo ochrony Środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. , Art. 275. Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 Jeżeli nie chcesz płacić wysokich kar za niezłożenie sprawozdania za lata poprzednie i rok bieżący, zapraszam do kontaktu: www.aegeria.pl

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebookuNadchodzący Nowy Rok niech niesie ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebookuREMANENT NA KONIEC ROKU !!!!! Każdy przedsiębiorca musi przeprowadzić SPIS Z NATURY - ilościowy - na dzień 31 grudnia 2014 roku Natomiast w terminie14 dni od dnia zakończenia spisu z natury podatnik jest zobowiązany dokonać wyceny każdej pozycji. Spis z natury powinien zostać wpisany do księgi według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie przechowuje się łącznie z księgą.

Aegeria Biuro Rachunkowe updated their profile picture.

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebookuOd dziś zmiany w zakładaniu firmy 2014-12-01 Od dziś obowiązują nowe zasady rejestracji działalności gospodarczej. Zmiany dotkną w szczególności rejestracji firmy w KRS. Zmiany w KRS, jakie zaczną obowiązywać już od grudnia 2014 roku są odpowiedzią na podpisaną 12 sierpnia przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Głównym celem podpisanej nowelizacji jest ułatwienie zakładania działalności gospodarczej poprzez skrócenie czasu oczekiwania przedsiębiorców na uzyskanie numerów NIP i REGON. W celu wyjaśnienia nowych zasad rejestracji firmy w KRS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował broszurę informacyjną wyjaśniającą w jaki sposób, krok po kroku, zarejestrować działalność gospodarczą. Krok 1 - Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) W KRS na odpowiednim wniosku dokonujesz rejestracji spółki. NIP i REGON zostaną nadane automatycznie, a działalność gospodarczą będziesz mógł podjąć niezwłocznie (w terminie 7 dni) po dokonaniu wpisu do KRS. „Dane podstawowe” to dane o Twojej firmie wpisane do KR... Zobacz więcej

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebookuUrząd skarbowy samodzielnie rozliczy PIT-37 od marca 2015 roku 2014-11-27 Usługa wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (pre-filled tax return – PFR) ruszy w marcu 2015 r. Do jej uruchomienia niezbędne są m.in. nowe regulacje w zakresie składania urzędom skarbowym wybranych formularzy PIT i CIT. Ustawa pozwalająca na natychmiastowe gromadzenie w systemach informatycznych administracji podatkowej danych niezbędnych do wprowadzenia PFR wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. i będzie mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. PFR będzie przygotowany w oparciu o dane zawarte w imiennych informacjach o dochodach osób fizycznych, sporządzanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku. W pierwszym etapie (marzec 2015 r.) usługa zostanie udostępniona dla podatników składających zeznanie podatkowe PIT-37. Podatnicy, którzy będą chcieli z niej skorzystać (usługa ma charakter fakultatywny), PFR pobiorą ze strony Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl). Uruchomienie usługi PFR i zmniejszenie liczby dokumentów papierowych oraz budowa elektronicznej adm... Zobacz więcej

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebookuZmiany w prawie meldunkowym od 1 stycznia 2015 roku 2014-11-21 Na przestrzeni ostatnich kilku lat systematycznie dokonywane są zmiany w prawie meldunkowym, które obejmują nie tylko kwestie dotyczące samego zameldowania, ale także regulacje w zakresie dowodów osobistych oraz szeroko rozumianej ewidencji ludności. Do tej pory wszystkie te zagadnienia regulowała ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. Potrzeba nowelizacji prawa meldunkowego uwarunkowana była przynajmniej kilkoma kwestiami. Przede wszystkim zaważyła na tym zmiana ustroju państwa. Po transformacjach systemowych przepisy stały się archaiczne i zamiast pomagać ludziom, zaczęły utrudniać wiele procedur urzędowych. Równolegle zmiany społeczno – gospodarcze nabrały dynamicznego charakteru, powodując w rezultacie zwiększoną mobilność obywateli. Kluczową kwestią była również postępująca integracja w ramach Unii Europejskiej, która dąży do ujednolicenia prawa we wszystkich Państwach Członkowskich. W związku z powyższym, w dniu 1 stycznia 2015 r. będzie miała miejsce najpoważniejsza z dotychczasowych reform prawa meldunkowego. Z początkiem przyszłego roku wejdą w życie ustawa o ew... Zobacz więcej

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebookuRozporządzenie o kasach fiskalnych 2015 podpisane 2014-11-12 Minister Finansów podpisał ostateczną wersję rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nowe rozporządzenie znajdzie zastosowanie od 1 stycznia 2015 r. i zmieni dotychczasowe zasady korzystania z kas fiskalnych. Do zestawu czynności, które zwolnione pozostają z obowiązku ewidencji dodano dostawę towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Zwolnienie jest niezależne od limitu obrotów (20.000 zł) jednak znajdować będzie zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą. Zachowany został dotychczasowy obrót nie powodujący obowiązku stosowania kasy – 20.000 zł. Czynności zmuszające do rejestracji na kasie Wśród czynności, które powodują obowiązek rejestracji kasy i ewidencjonowania niezależnie tego obrotu dodano: dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i an... Zobacz więcej

C.I.K. Sp. z o.o.Biuro polecane przez iKsiegowosc24Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24