Oferta

Prowadzę pełną księgowość, podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz inne uproszczone formy księgowości.

 

W szczególności oferuję następujące usługi:

 

Usługi podstawowe


 • prowadzenie ksiąg rachunkowych ( pełna księgowość ) zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego;
 • prowadzenie rejestrów VAT;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług do właściwych urzędów,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego ( bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych );
 • prowadzenie spraw kadrowo - płacowych;
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań statystycznych do GUS;
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań z ochrony środowiska do WIOŚ i Urzędu Marszałkowskiego;
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS;
 • sporządzanie wniosków kredytowych;
 • pomoc w pozyskaniu kredytów bankowych;
 • reprezentowanie przed urzędem skarbowym oraz ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.
 

Usługi dodatkowe


   
 • opracowywanie polityki rachunkowości ( zakładowych planów kont );
 • opracowanie schematu obiegu dokumentów handlowych i księgowych w firmie;
 • opracowanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych firmy;
 • przygotowanie budżetu rocznego i analizy finansowej;
 • sporządzenie biznes planu.

Usługi księgowe prowadzone są w formie tradycyjnej za pomocą programu księgowego, który daje możliwość wyboru formy elektronicznej.  

Zapewniam bezpieczeństwo i poufność informacji

   
C.I.K. Sp. z o.o.Biuro polecane przez iKsiegowosc24Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24