O firmie

Moje wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg dla firm osób fizycznych, spółek z o.o. oraz fundacji i stowarzyszeń pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Posiadam Certyfikat Ministerstwa Finansów oraz ubezpieczenie OC w pełnym zakresie od obowiązkowego do ubezpieczenia w zakresie prowadzonych spraw kadrowo-płacowych. Jako główna księgowa w spółce z o.o. zobligowana jestem do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, m.in. przez udział w szkoleniach.

Moja praca każdego roku kontrolowana jest przez biegłego rewidenta, który sprawdza i ocenia prawidłowość księgowanych dokumentów pod względem podatkowym i rachunkowym. Posiadam referencje doradców podatkowych.

Jeżeli jeszcze wahasz się przed podjęciem decyzji o nawiązaniu ze mną współpracy to podam jeszcze kilka powodów, dla których warto wybrać usługi mojego biura rachunkowego:

  • wysokie kompetencje obsługującej firmy;
  • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, wyborze formy opodatkowania i zasad rachunkowo-podatkowych;
  • oszczędność dla Twojej firmy - brak kosztów szkoleń, podnoszenia kwalifikacji;
  • łatwe dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania pracy (obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej);
  • dostarczone dokumenty są weryfikowane pod względem formalnym oraz rachunkowym, a klient na bieżąco informowany jest o wykrytych nieprawidłowościach - umożliwia to pozbycie się błędów w przyszłości;
  • przejrzysta i czytelna umowa;
  • indywidualne podejście do każdej firmy.
 

C.I.K. Sp. z o.o.Biuro polecane przez iKsiegowosc24Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24