Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

Koniec z kserowaniem dowodu. Za złamanie przepisów nawet 2 lata więzienia 12 lipca w życie wejdą przepisy zakazujące kserowania dokumentów, nie tylko dowodów osobistych, ale i paszportów, praw jazdy czy legitymacji osób niepełnosprawnych. Nie wiadomo jednak, co z bankami, telekomami i ubezpieczycielami. Kserowanie czy skanowanie dowodów to powszechna praktyka wielu firm, stosowana od wypożyczalni kajaków po banki udzielające kredytów. Choć stosowana, to od dawna krytykowana, najpierw przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a obecnie przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Z tym jednak koniec, od 12 lipca nie będzie można kopiować dokumentów, a za złamanie przepisów będą groziły nawet 2 lata więzienia. Co więcej, zakazane będzie też tworzenie replik dokumentów, czyli np. popularnych ostatnio dowodów kolekcjonerskich. Pozostaje jedna niewiadoma - czy przepisy zakazujące kopiowania dokumentów obejmą również instytucje finansowe, ubezpieczycieli oraz operatorów telefonicznych, telewizyjnych i internetowych. Te podmioty mogą z uporem twierdzić, że mają prawo do kontynuowania praktyki. Jak mówi w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Pr... Zobacz więcej

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebookuOd 1 września 2019 r. rusza nowy rejestr podatników VAT Już niebawem zacznie działać ogólnopolska baza wszystkich podatników VAT, w której znajdą się m.in. numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Przelew na konto niewykazane w rejestrze spowoduje, że takiej zapłaty podatnik nie będzie miał prawa zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W świetle przygotowanych przez rząd przepisów wkrótce zacznie działać scentralizowana baza podatników VAT, w której znajdą się dane wszystkich polskich przedsiębiorców zarejestrowanych do celów tego podatku. Utworzenie takiej bazy (tzw. białej listy podatników) przewiduje nowelizacja przepisów o VAT, PIT i CIT, wynikająca z ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca). Ma ona zawierać dane przedsiębiorców, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował jako podatników VAT, a także tych, którzy utracili ten status w wyniku wykreślenia z rejestru. Ponadto znajdą się w niej dane podmiotów, których rejestracja do celów VAT została przywrócona oraz przedsiębiorców zarejestrowanych jako poda... Zobacz więcej

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

(źródło)

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

Ważne dla małych firm. Od 1 stycznia składka ZUS uzależniona od przychodów Od 1 stycznia 2019 r. będzie można opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od tych przychodów. Podstawą prawną do stosowania tej ulgowej metody ustalania wysokości składek stanowi ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Mała działalność gospodarcza - Mały ZUS Aby skorzystać w danym roku z ulgi przysługującej „małej działalności gospodarczej”: należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych, przychód przedsiębiorcy z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli była prowadzona przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (w 2018 r. kwoty 63 000 zł = 30x2100 zł). Ważne! Jeśli działalność gospodarcz... Zobacz więcej

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebookuc.d. Zamiast kilometrówki (art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT) Zmienione zostaną zasady zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych z używaniem dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych, które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. Zamiast wykorzystywanej dotychczas ewidencji przebiegu pojazdów, tzw. kilometrówki, będzie uproszczony sposób kwalifikowania do kosztów podatkowych wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego stanowiącego własność przedsiębiorcy, a mianowicie podatnicy, którzy dla potrzeb działalności gospodarczej będą wykorzystywać samochód stanowiący ich własność, do kosztów uzyskania przychodów będą mogli zaliczyć 20% poniesionych wydatków (80% wydatków wyłączono z kosztów podatkowych). Dla ustalenia limitu wydatków zaliczanych do kosztów podatkowych, podatnicy będą uwzględniać wszystkie wydatki związane z eksploatacją stanowiącego ich własność, prywatnego samochodu osobowego faktycznie wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, tj. niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT (niewpisanego do ... Zobacz więcej

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

Zmiany w kosztach firmowych samochodów od 01.01.2019 r.
https://www.podatki.biz/artykuly/podatki-2019-zmiany-w-kosztach-firmowych-samochodow-osobowych_12_39460.htm

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebookuWypłata domyślnie na konto Z początkiem 2019 r. wejdą w życie zmiany dotyczące zasad wypłacania pensji pracownikom. Domyślną formą nie będzie już wypłata wynagrodzenia w gotówce, ale wypłata pensji na konto. Dalsze otrzymywanie wynagrodzenia w gotówce wymagać będzie złożenia przez pracownika odpowiedniego oświadczenia. W art. 86 § 3 Kodeksu pracy wprowadzony zostanie przepis, zgodnie z którym wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złoży w postaci papierowej/elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 r., a pracodawcy będą mieć 21 dni na to, by poinformować swoich pracowników, którzy do tej pory dostawali wynagrodzenie w gotówce, o konieczności podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, lub złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych. Zmiany wejdą w życie 1.01.2019 r., a wprowadza je ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich e... Zobacz więcej

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

E-akta pracownicze - od 2019 nowe formularze, obowiązki i okresy przechowywania akt
https://www.podatki.biz/artykuly/e-akta-pracownicze-od-2019-nowe-formularze-obowiazki-i-okresy-przechowywania-akt_33_38830.htm

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

(źródło)

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

Mały ZUS. Sejm uchwalił ulgę dla najmniej zarabiających przedsiębiorców Ponad 173 tys. jednoosobowych firm wreszcie doczekało się długo oczekiwanych zmian wprawie obniżających składki na ubezpieczenia społeczne. Ustawa została przegłosowana w Sejmie jednogłośnie. W Sejmie nie było sprzeciwu wobec ustawy wprowadzającej tzw. mały ZUS dla jednoosobowych firm. Skorzystają z niego przedsiębiorcy, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 5250 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 roku
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/maly-zus-sejm-uchwalil-ulge-dla-najmniej,23,0,2411543.html

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebookuUstawa o zarządzie sukcesyjnym uchwalona Po trzech miesiącach od daty publikacji wejdzie w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa czeka na prezydencki podpis, a to oznacza, że nareszcie gama rozwiązań sukcesyjnych zostanie znacząco poszerzona. Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa. Obecnie, w przypadku śmierci przedsiębiorcy jednoosobowego najczęściej znika również jego firma.

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

(źródło)

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebookuNie podałeś urzędnikom PESEL-u? Po 19 maja znikniesz z CEIDG

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebookuWspaniałych i pełnych radości świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku pasma sukcesu i spełnienia wszystkich marzeń i planów życzy zespół AEGERIA

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

(źródło)

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

VAT do odliczenia także z faktury od niezarejestrowanego kontrahenta
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/odliczenia-vat-niezarejestrowany-kontrahent,66,0,2382402.html

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

Podatki 2017: MF szykuje nowe przepisy wymierzone w tzw. puste faktury W przypadku sprzedaży rejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej fakturę będzie można wystawić jedynie wtedy, gdy paragon zawiera numer, za pomocą którego nabywca jest identyfikowany dla potrzeb podatkowych – wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku sprzedaży rejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej fakturę będzie można wystawić jedynie wtedy, gdy paragon zawiera numer, za pomocą którego nabywca jest identyfikowany dla potrzeb podatkowych – wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).
https://www.podatki.biz/artykuly/podatki-2017-mf-szykuje-nowe-przepisy-wymierzone-w-tzw-puste-faktury_16_35982.htm

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

(źródło)

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebookuZ okazji Świąt Wielkanocnych życzymy naszym Klientom i Partnerom Biznesowym, aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju.

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

(źródło)

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

(źródło)

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebookuNadchodzący Nowy Rok to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym co minęło i nad tym, co nas czeka. Tak wiec dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro. Do siego roku 2017

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

(źródło)

Aegeria Biuro Rachunkowe dokonał wpisu na facebooku

(źródło)

C.I.K. Sp. z o.o.Biuro polecane przez iKsiegowosc24Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24