O firmie

AEGERIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w KRS pod numerem 0000697120 dnia 2 października 2017 roku powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej pod nazwą AEGERIA Biuro Rachunkowe Aleksandra Zdrzałek.

Firma świadczy certyfikowane usługi księgowe i kadrowo-płacowe od 2013 roku w siedzibie biura lub na życzenie w siedzibie klienta. Działalność świadczona jest na terenie województwa śląskiego, ale również w pozostałych miastach.

Głównym filarem spółki pozostaje właściciel, który posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg dla firm osób fizycznych, spółek z o.o. oraz fundacji i stowarzyszeń co pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów oraz Certyfikat Głównego Księgowego SKwP III stopień certyfikacji.

Firma posiada ubezpieczenie OC w pełnym zakresie od obowiązkowego do ubezpieczenia dobrowolnego, w tym również w zakresie prowadzonych spraw kadrowo-płacowych. Suma gwarancyjna ubezpieczenia dobrowolnego wynosi 500.000,00 PLN

Spółka zapewnia:

  • wysokie kompetencje członków zespołu;
  • oszczędność - brak kosztów szkoleń, podnoszenia kwalifikacji;
  • łatwe dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania pracy (obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej);
  • przejrzystą i czytelną umowę;
  • indywidualne podejście do każdej firmy.
 

C.I.K. Sp. z o.o.Biuro polecane przez iKsiegowosc24Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24