Oferta

 

Obsługa podstawowa


 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego;
 • prowadzenie rejestrów VAT;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług do właściwych urzędów;
 • prowadzenie spraw płacowych;
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS;
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.
 

Usługi dodatkowe


   
 • opracowywanie polityki rachunkowości;
 • opracowanie schematu obiegu dokumentów handlowych i księgowych w firmie;
 • opracowanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych firmy;
 • przygotowanie budżetu rocznego i analizy finansowej;
 • sporządzenie biznes planu.
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań statystycznych do GUS;
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań z ochrony środowiska;
 • sporządzanie wniosków kredytowych;

C.I.K. Sp. z o.o.Biuro polecane przez iKsiegowosc24Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24