RODO

Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż określone przepisami prawa. Przetwarzamy dane tylko w niezbędnym zakresie i dbamy o ich bezpieczeństwo.
Nie sprzedajemy danych osobowych.

RODO - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku. Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite. Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane wpisane w formularzu kontaktu. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: AEGERIA Sp. z o.o. 41-506 Chorzów, ul. Mieczysława Karłowicza 25/3; NIP: 6272753461 / Regon: 368402762 / KRS: 0000697120, Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy 5.000 zł. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 41-506 Chorzów, ul. Mieczysława Karłowicza25/3 lub e-mail: biuro@aegeria.pl

Podstawa i cel przetwarzan

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej, w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią:

  • niezbędność przetwarzania do kontaktu z państwem zgodnie przesłanym przez formularz kontaktowy zapytaniem;
  • /niezbędność przetwarzania do celów realizacji usługi prowadzenia rozliczeń kadrowo-księgowych przez nasze biuro.
  • łatwe dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania pracy (obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej);


Pani/Pana dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczalnych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Pani/Pana dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pani/Pana strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Podanie danych jest dobrowolne jednak stanowi warunek niezbędny do zawarcia umowy.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane będą przetwarzać podmioty współpracujące z biurem (w przypadku nawiązania takiej współpracy), jeśli wyrazi Pani/Pan im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom w uzasadnionych przypadkach, dzięki którym będziemy mogli lepiej wykonywać oferowane usługi. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez dany podmiot czyli AEGERIA Sp. z o.o. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w inny przypadku. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.

Pliki Cookies

Na naszej stronie internetowej i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i analizowania ruchu na naszej stronie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Pani/Pana komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia wobec danych i ich przetwarzania: Jeśli Pani/Pan udzielił/a zgody na przetwarzanie danych można w każdej chwili ją wycofać. Ma Pani/Pan również prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mieczysława Karłowicza 25/3, 41-506 Chorzów

W przypadkach naruszenia przez nas praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Nie mniej jednak zawsze przed podjęciem tego kroku, prosimy o kontakt z nami, w celu wyjaśnienia danej sytuacji.

Dane kontaktowe:
ul. Mieczysława Karłowicza 25/3,
41-506 ChorzówTel. +48 516914410
e-mail: biuro@aegeria.pl

Umowa powierzenia

C.I.K. Sp. z o.o.Biuro polecane przez iKsiegowosc24Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24